eshop@arc-destudio.gr
Αυθεντικές εικονογραφήσεις από τον Fantasy Artist Παναγιώτη Θεοφιλόπουλο

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος SENTOUKI  υποδηλώνει συμφωνία με τους Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η παράθεση των παρακάτω όρων, που σκοπό έχει την ενημέρωση σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το SENTOUKI.

1.Εφαρμογή

1.1 Η πλοήγηση σας στο site και η αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το site για κάθε παράνομο και αντίθετο στους όρους της παρούσας σύμβασης σκοπό.

1.2 Το SENTOUKI (Παναγιώτης Θεοφιλόπουλος | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Γραφιστικές Εφαρμογές), δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης, όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Το SENTOUKI, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

1.3 Το SENTOUKI έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή και μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας του, να αλλάξει , βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

1.4 Το SENTOUKI είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς απαραίτητα να έχει κάνει ΕΓΓΡΑΦΗ. Παρόλα αυτά, το SENTOUKI δίνει την ευκαιρία στον πελάτη με την ΕΓΓΡΑΦΗ του και κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (user name) και Κωδικός Πελάτη (password) που έχει δηλώσει, να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Να δει τα περιεχόμενα στο ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ του. Υπάρχει ένα Καλάθι Αγορών στο SENTOUKI, στο οποίο ο πελάτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή είναι δυνατή η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους.
  • Να δει τις ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ που έχει τοποθετήσει στο κατάστημα SENTOUKI.
  • Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ανάλογα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • Να τροποποιήσει τα στοιχεία Πελάτη του λογαριασμού του.

2. Ευθύνη Χρήστη

2.1 Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του SENTOUKI για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του SENTOUKI, για πράξεις που ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και υπηρεσίας.

2.2 Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

2.3 Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντας κανονισμούς και όρους χρήσης του SENTOUKI, καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντας κανονισμούς περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των συνδρομητών του ή και των επισκεπτών της ιστοσελίδας αυτής.

2.4 Να παρέχει Ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο κατάστημα του SENTOUKI.

3. Λογαριασμός Χρήστη

3.1 Σε περίπτωση χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του SENTOUKI από πλευράς του χρήστη, αυτός/ή θεωρείται υπεύθυνος/η για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού του (e-mail, username και password), καθώς και για την αποτροπή χρήσης αυτού του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

3.2 Το SENTOUKI, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις που συνεπάγονται και απορρέουν από την καθοιονδήποτε τρόπο χρήση του site , σε περίπτωση κοινοποίησης από εσάς σε οποιονδήποτε τρίτον των προσωπικών στοιχείων συνδρομητή (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης συνδρομητή).

3.3 Το SENTOUKI δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να σας ζητήσει να τροποποιήσετε ή να επαληθεύσετε το όνομα χρήστη (Username), τον κωδικό πρόσβασης (Password), την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (Εmail address) ή άλλα προσωπικά στοιχεία συνδρομητή.

4. Ασφάλεια

4.1 Το SENTOUKI αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

4.2 Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του SENTOUKI επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Δεν χρειάζεται να μας δώσετε καμιά προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση όμως, που θέλετε να προβείτε σε αγορά προϊόντος θα πρέπει να μας δώσετε τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα , Επίθετο, Διεύθυνση, Τ.Κ. , Πόλη- Περιοχή, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Email. To SENTOUKI δηλώνει ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δε παραχωρούνται για κανένα λόγο σε κανέναν άλλο εκτός εταιρείας. Η επιχείρησή μας διατηρεί και χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία για λόγους ενημέρωσης των πελατών της, στατιστικούς ή οικονομικούς όρους και φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Ο κάθε πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αλλάξει τα στοιχεία του, να τσεκάρει την ορθότητα τους. Σε περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων, το SENTOUKI έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διαγραφή του πελάτη και διακοπή της ιστοσελίδας του με την Ιστοσελίδα.

• Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Πρόσβασης συνδρομητή (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Πρόσβασης συνδρομητή (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα SENTOUKI δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της SENTOUKI με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

• Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

5. Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της ιστοσελίδας

5.1 Το eshop.arc-destudio.gr παρέχεται από την επιχείρηση “Παναγιώτης Θεοφιλόπουλος | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Γραφιστικές Εφαρμογές” ως έχει και όπως είναι διαθέσιμο. Το SENTOUKI (Παναγιώτης Θεοφιλόπουλος | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Γραφιστικές Εφαρμογές) δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του site συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

5.2 Το SENTOUKI, δεν εγγυάται ότι το site eshop.arc-destudio.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το SENTOUKI δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Παρά ταύτα θα καταβάλλει οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων. Το SENTOUKI δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του site συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

5.3 Το SENTOUKI στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα SENTOUKI ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το SENTOUKI δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

6.1 Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του SENTOUKI και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει σε αυτήν τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική έγγραφη άδεια από το SENTOUKI ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων.

6.2 Το SENTOUKI παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της ιστοσελίδας και δεν επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων που περιέχονται σε αυτό ή την τροποποίηση, ολόκληρου ή τμήματός του, παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του SENTOUKI. Η εν λόγω άδεια δεν εμπεριέχει το δικαίωμα μεταπώλησης ή εμπορικής χρήσης της ιστοσελίδας ή περιεχομένων του. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, και τέλος, η χρήση οποιονδήποτε εργαλείων συλλογής δεδομένων. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας , για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του SENTOUKI.

6.3 Καταγγελίες Πνευματικών Δικαιωμάτων: Το SENTOUKI και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα eshop.arc-destudio.gr σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία άλλων. Εάν θεωρείτε ότι υλικό κάθε τύπου έχει αντιγραφεί με έναν τρόπο που αποτελεί την παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

7. Παραγγελίες

7.1 Οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Ψηφιακής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα eshop.arc-destudio.gr και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από το eshop.arc-destudio.gr με σχετική Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η οποία καταγράφεται στα συστήματα του eshop.arc-destudio.gr, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Στις εν λόγω φόρμες ζητούνται στοιχεία προσωπικά (όνομα και διεύθυνση αποστολής), καθώς και οικονομικά στοιχεία (αριθμός πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης). Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποστολή θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δώσατε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Παραγγελίες μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 2108027919.

7.2 Υποχρεούστε να ελέγξτε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως εγγράφως (ηλεκτρονικά) το eshop.arc-destudio.gr (το αργότερο εντός 1 ώρας από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Παραγγελίας) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

7.3 Το eshop.arc-destudio.gr διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια άρνησης παροχής εξυπηρέτησης, ακύρωσης λογαριασμών χρηστών, καθώς και διαγραφής, αλλαγής περιεχομένου ή ακύρωσης παραγγελιών.

8. Διαθεσιμότητα

Σημειώστε πως διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας μέσα στο πλαίσιο των διαθέσιμων εμπορευμάτων μας. Σε περίπτωση που ένα από τα είδη μας δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα μας, δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, πληροφορώντας σας για την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να σας παραδοθεί το προϊόν.

9. Τρόποι Πληρωμής

9.1 Με αντικαταβολή: Πληρώνετε μετρητοίς το προϊόν κατά την παραλαβή του από τον ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

9.2 Με Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να κάνετε κατάθεση το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον παρακάτω λογαριασμό του SENTOUKI.gr.

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: 6561-142979-709

IBAN:  GR46 0171 5610 0065 6114 2979 709

Δικαιούχος: Παναγιώτης Θεοφιλόπουλος

Μετά την κατάθεση χρημάτων επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2108027919 για να γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση ή στείλτε μας το καταθετήριο ηλεκτρονικά στο eshop@arc-destudio.gr.

9.3 Με Paypal: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το paypal για τις αγορές σας. Οι συναλλαγές σας θα γίνουν με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirection) που συνεπάγεται ότι το eshop.arc-destudio.gr δε κρατά δεδομένα της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας.

9.4 Με Πιστωτική κάρτα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. Οι συναλλαγές σας θα γίνουν με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirection) που συνεπάγεται ότι το eshop.arc-destudio.gr ΔΕΝ κρατά δεδομένα της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας.

10. Υπαναχώρηση- Επιστροφές Προϊόντων- Δικαιώματα Καταναλωτών

10.1 Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων και το κόστος αποστολής τους αρχικά σε εσάς.

10.2 Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και βέβαια να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

10.3 Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως κατεστραμμένα προϊόντα ή έλλειψη εξαρτημάτων του προϊόντος.

10.4 Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο eshop@arc-destudio.gr αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς όπως και την αιτιολογία της επιστροφής, εντός της ως άνω 10ήμερης προθεσμίας υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από το SENTOUKI.

10.5 Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η επιστροφή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή.

10.6 Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο αν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικώς στο 2108027919, έως τη στιγμή που θα ενημερωθείτε για την αποστολή της. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Για οποιαδήποτε διένεξη αρμόδιο είναι το αρμόδιο τοπικό Δικαστήριο.

[:en]The use of the SENTOUKI online store implies agreement with the Terms of Use, which we ask you to read carefully before using it. Our primary concern is to provide the following terms and conditions, which are intended to inform you about your rights and obligations, in order to better serve you in the search and acquisition of the products you wish to buy from SENTOUKI.

 

1. Application

1.1 Your navigation on the site and the sending of your order implies acceptance of this Agreement and all of its terms. It is forbidden to use the site for any unlawful and contrary to the terms of this contract purpose.

1.2 SENTOUKI (Panagiotis Theofilopoulos | Web Design & Graphic Design) is committed to the accuracy, completeness and completeness of the information provided in the online store, both in terms of the identity of the business and the information provided through the electronic store, transactions. SENTOUKI, in good faith, is not responsible or liable for mistakes due to an omission in the registration of electronic data in the store.

1.3 SENTOUKI reserves the right to modify, suspend or discontinue all or part of its website for a short or long term, to change, improve or upgrade it without any prior notice.

1.4 SENTOUKI is an independent online store, with its own pricing policy, terms of payment, distribution and delivery of products. The customer has the ability to make use of the online store without necessarily having made REGISTRATION. However, SENTOUKI gives the opportunity to the customer to REGISTER and using the unique combination of User name and Customer’s password to have the following capabilities:

  • View the contents of its SHOPPING BASKET. There is a Shopping Cart at SENTOUKI where the customer can buy products for which their content can be reviewed or changed at any time (deletion of items, change of quantities).
  • See ORDERS he has placed at SENTOUKI store.
  • Finalize its orders and pay according to the payment methods provided by the online store.
  • Modify Client Account Details.

 

 

2. User Liability

2.1 The User agrees and undertakes not to use the SENTOUKI network for the purpose of carrying out acts that may result in criminal prosecution or the commencement of any civil or administrative proceedings against SENTOUKI for acts that may, but not exclusively, refer to the Criminal Code, Special Criminal Laws, Telecommunications Legislation, Personal Data Protection Legislation, as well as the relevant provisions or Directives of the European Union or the National Commission Telecommunications Authority Privacy Policy and any other Public or Administrative Authority and Service.

2.2 Do not violate any form of Third Party Copyright.

2.3 Keep strictly in accordance with the applicable SENTOUKI regulations and conditions of use, as well as with the applicable Privacy Policy of its subscribers and / or visitors.

2.4 Provide Correct Payment and Delivery Information for the orders placed at the SENTOUKI store.

 

3. User Account

3.1 In the event of the use of the SENTOUKI Online Shop by the user, he / she is / are responsible for maintaining the confidentiality of his / her account (e-mail, username and password) and for preventing this use account from unauthorized persons.

3.2 SENTOUKI is not responsible for any acts that result from and result from the use of the site in any way, in the event that you notify any third party of the personal information of the subscriber (including, but not limited to, the username and password of the subscriber) .

3.3 SENTOUKI is entitled at any time at its sole discretion to ask you to modify or verify your Username, Password, Your Email Address, or other Subscriber Personal Information.

 

4. Safety

4.1 SENTOUKI recognizes the importance of the security of Personal Data and Electronic Transactions and has taken all the necessary measures, using the most modern and advanced methods, to ensure maximum security. All information, related to user’s personal information, is kept confidential.

4.2 The security of the SENTOUKI Online Store is achieved by the following methods:

You do not have to give us any personal information if you just browse our site. But if you want to buy a product, you have to give us the following information: Name, Surname, Address, ZIP , City- Area, Telephone, Email Address. SENTOUKI states that the information requested by users is for no reason given to anyone else outside the company. Our business maintains and uses these records to inform our customers, statistical or financial terms and, of course, your best service. Every client has the right to change his or her data at any time, to check their accuracy. In the event of the submission of false data, SENTOUKI has the option of deleting the customer and disrupting its website with the Website.

 

• Customer Recognition

The codes used to identify you are two: the Username and the Password, which, each time you enter them, give you access with absolute security to your personal information. You have the ability to change your password as often as you like. The only person who has access to your information is you through the above codes and you are solely responsible for maintaining his / her secrecy by third parties. In case of loss or leakage, you must immediately notify us, otherwise SENTOUKI is not responsible for the use of the password by an unauthorized person. The online store of SENTOUKI in no way discloses or discloses your personal information and the information you trust us. The personal data that you make available to us as a member is used solely for the execution of your transactions. All information is kept secure.

 

• Personal Data – Privacy Policy

User data (name, occupation, e-mail address, home address, etc.) and transactions of users of the e-shop are treated as confidential, as is usual trade in a shop.

 

5. Limitation of liability from the use of the site

5.1 Eshop.arc-destudio.gr is provided by SENTOUKI(Panagiotis Theofilopoulos | Web Design & Graphic Design) as it is and as it is available. SENTOUKI (Panagiotis Theofilopoulos | Web Design & Graphic Design) does not make any representations or authorizations of any kind, expressed or implied, both for the operation of the Online Store and for the information, content, material or products contained therein. For this reason, site users agree to use this at their own risk.

5.2 SENTOUKI does not guarantee that the site eshop.arc-destudio.gr, servers or emails sent from SENTOUKI do not contain viruses or other harmful elements. However, it will do its best to avoid such cases. SENTOUKI assumes no responsibility for any kind of destruction that may be caused by the use of the site including, but not limited to, direct, indirect, accidental, incidental and consequential.

5.3 SENTOUKI as part of its transactions from the online store is not liable for any further damages that may arise from the execution or not of the orders or from the delay of execution, for any reason. The online store under the trademark SENTOUKI can not provide a guarantee for the availability of the products, but undertakes to inform customers in good time about the unavailability. The online store provides content (ie information, names, pictures, illustrations), products and services available through the site “as they are”. In no event shall SENTOUKI be liable civilly or criminally for any damage (whether positive, special or incidental, which, but not limited to, alternatively and / or cumulatively consists of loss of profits, data, lost profits, pecuniary satisfaction, etc.). will be subject to a visit by the e-shop or a third party due to a cause or service related to the operation and / or use of the website and / or inability to provide services and / or products and / or information made available by him / her and / or do not allow it Remains third party interventions to products and / or services and / or information available through it.

 

6. Intellectual Property

6.1 Any material, trademark, or other content of this website is an asset and is subject to the relevant copyright protection laws. It is protected by the legal and intellectual rights of SENTOUKI and by third parties who have granted it the above materials for the promotion of the products. It is forbidden to reproduce the contents of this website (all or part of it) for personal use, exploitation / removal / conversion / copying / renting / lending / disclosing and displaying it, and for any reason, by third parties without the written permission of SENTOUKI or third parties who have given the above materials to promote the products.

6.2 SENTOUKI provides users with limited access to and personal use of the site and does not allow the storage of data contained therein or the modification, in whole or in part, except with the written consent of SENTOUKI.This license does not imply the resale or commercial use of the site or its contents. Additionally, it is forbidden to collect and use any catalogs, product descriptions or prices, any indirect use of the site and its contents, any downloading or copying of data and information for the benefit of another business, whether commercial or not, and, finally, the use of any collection tools data. It is expressly prohibited to reproduce, copy, sell, resell, visit or any form of exploitation, part or all of the site, for any commercial purpose without the written consent of SENTOUKI.

6.3 Copyright Complaints: SENTOUKI and E-shop eshop.arc-destudio.gr respect the intellectual property of others.If you believe that any type of material has been copied in a way that constitutes the copyright infringement, please contact us.

 

7. Orders

7.1 Orders are received in writing via the Internet by completing and dispatching the relevant Order Form available at eshop.arc-destudio.gr and are binding only if accepted by SENTOUKI with a relevant Order Confirmation, which is recorded in the SENTOUKI systems. gr, appears on the user’s screen and is sent by mail upon submission of the order. These forms request personal information (shipping name and address) as well as financial information (credit card number and expiration date). In the event that there is any problem with the shipment, we will use the information you have given us to contact you. Orders can also be made by phone at 2108027919.

7.2 You must check the Order Confirmation and immediately notify SENTOUKI in writing (no later than 1 hour from the time of receipt of the Order Confirmation email) of any error, otherwise the items mentioned in the Order Confirmation will be applied to this Convention.

7.3 SENTOUKI retains the discretion of refusing service, canceling user accounts, deleting, changing content, or canceling orders.

8. Availability

Note how we handle your order within our available merchandise. If one of our species is not available in our stock, we are committed to contacting you, informing you of the time limit within which the product may be delivered to you.

 

9. Payment Methods

9.1 Cash On Delivery : You pay in cash the product upon receipt by the courier at the address you have stated.

9.2 With a Bank Deposit: You can deposit the amount of your order on the SENTOUKI account below.

Piraeus Bank

Account Number: 6561-142979-709

IBAN:  GR46 0171 5610 0065 6114 2979 709

Beneficiary: Panagiotis Theofilopoulos

After depositing funds, please contact us at 2108027919 to inform us that the deposit has been made or send us the deposit electronically to eshop@arc-destudio.gr.

9.3 With Paypal: You can use paypal for your purchases. Your transactions will be done through redirection, which means that SENTOUKI does not hold your card or account data.

9.4 With credit card: You can use your credit card. (Temporarily unavailable)

 

10. Renewal – Product Returns – Consumer Rights

10.1 You have the right to return the products you purchased, without due cause and unjustifiably, within 10 working days of the date you receive the products. In this case, you will only be charged for the direct cost of returning your products and the cost of shipping them initially to you.

10.2 Refunds are accepted only if the products you wish to return are in the same condition as you received them, ie they have not been unsealed or their packaging has been tampered with and, of course, not used together with the retail receipt or the invoice .

10.3 In order to avoid your own inconvenience, it is advisable to carefully check the status of the products sold and the intact packaging of them at the time of delivery of your order in order to identify any obvious defects, such as damaged products or lack of parts of the product.

10.4 For your wish to return the products you purchased from our online store, you must notify us in writing at eshop@arc-destudio.gr indicating the date / number of the purchase receipt as well as the reasons for the return within the above 10-day period. Provided you receive a written refund approval from SENTOUKI.

10.5 In the event of return of the products and depending on how you choose to pay your order and how the refund will be made, your refund will be completed within 30 days from the date of receipt of the products. The return will be in the same way that the payment was made.

10.6 Cancellation of an order can only be accepted if it is made by phone at 2108027919, by the time you are informed of its sending. After this time it is not possible to cancel.

For any dispute, the competent local court is competent.